අප සම්බන්ධ කර ගැනීමට අනාගත මිලදී ගන්නන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
Tianjin GOLDENSUN මම සහ ඊ ෙකො. ලිමිටඩ්,

ඔබ කාර්මික විසඳුමක් අවශ්ය නම් ... අපි ඔබ වෙනුවෙන් ලබා ගත හැකිය

අපි තිරසාර ප්රගතිය සඳහා නව්ය විසඳුම් ලබා දෙයි. අපේ වෘත්තිකයන්ගේ කණ්ඩායම, වෙළෙඳපොළ මත ඵලදායිතාව සහ වියදම අඩුවීම වැඩි කිරීමට ක්රියා

අප අමතන්න
ඩේව්
ASDA
P4120393
P4120395
daswda- (4)
dadada (3)
daswda- (1)
daswda- (3)
dadada (2)
daswda- (2)
dadada (1)
fff
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!