We welcome potential buyers to contact us.
TIANJIN GOLDENSUN I&E CO., LTD

Hyzmatlarymyz

Hyzmatdaşlyk

Her önüm seresaplylyk bilen ýasalýar, sizi kanagatlandyrar.Önümlerimizdäki önümlerimize berk gözegçilik edildi, sebäbi diňe size iň gowy hilli üpjün etmek üçin özümizi ynamly duýarys.Productionokary önümçilik çykdajylary, ýöne uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz üçin arzan bahalar.

Dünýädäki uly müşderi bazasy

2005-nji ýyldan bäri 15 ýyl önümçilik tejribesi, 2007-nji ýyldan bäri 12 ýyllyk eksport tejribesi. Içerki we daşary ýurtlardaky 48 sergä gatnaşan köp sanly müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdi.60-dan gowrak ýurda, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika sebiti, Merkezi we Günorta Amerika sebiti we ş.m. eksport etmek.

Eltip bermegiň wagty

Bir stockany we täze önümleri ýylyň dowamynda saklaýarys, şonuň üçin her gezek sargyt edeniňizde, eltiş wagtyny kepillendireris.Şol bir wagtyň özünde, önümçilikde ýa-da aksiýalarda iň ýokary hilli saklanar.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!